Juridische informatie

Rechtsvorm: vereniging (vvzrl)

Ondernemingsnummer: BE 0568512842

Maatschappelijke zetel: Hoogstraat 171, 9472 iddergem

Zaakvoerder: Matthys Kristof en Van Der Poorten Stijn

Tel: 0489 77 83 44

E-mail: dierenartsenpraktijkmatthys@gmail.com

Polisnummer beroepsaansprakelijkheisverzekering: xxx

Het geneesmiddelendepot van onze praktijk heeft identificatienummer DP00102699, afgeleverd door het FAGG, Victor Hortaplein 40/40, 1000 Brussel

Dierenarts is een gereglementeerd beroep door de orde der dierenartsen.